SI TU

PRVÝ KRÁT?

Matúš 6:31

Nestarajte sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Príbeh tohto webu

Bol som stratený. Peniaze na účte sa míňali veľmi rýchlo a ja som nevedel, čo bude ďalej. Znovuzrodený kresťan, ktorý dôveroval Bohu v momente svojho obrátenia, ale stále dôverujúci viac peniazom na účte ako Bohu.

Lenže Boh chcel odstrániť aj túto modlu z môjho života. Boh ma chcel úplne celého. Zahnal ma do slepej uličky. Nebolo cesty, nebolo východiska, nebolo riešenia.

A vtedy prišlo do môjho života svedectvo Božieho zaopatrenia. Prišiel George Müller, ktorého fantasticky stvárnil Doug Whitley.

Zasiahlo ma to... kompletne.

Pozrel som si ho raz, potom ešte raz. A potom Boh vložil na moje srdce, aby som k nemu spravil titulky. Stále nebolo cesty, nebolo východiska, nebolo riešenia. Ale úloha od Boha bola. Vydal som sa napospas Bohu. Tak ako som to urobil počas môjho obrátenia.

Vtedy som sa vzdal svojej schopnosti získať večný život a teraz som sa vzdal svojej schopnosti zaopatriť svoj pozemský život. Je to zahanbujúce priznať, že som sa obrátil na Boha ako na poslednú možnosť, ale je to tak. Uvedomil som si však, že je hlúpe dôverovať Bohu, že sa postará o budúci, večný život, ale nedôverovať mu, že sa postará o tento, dočasný život.

Najskôr som teda to, čo Doug Whitley vo videu rozpráva, prepísal. Je toho takmer 20 normostrán textu. Ako som to prepisoval, bol som znova a znova zasiahnutý tým ako Doug Whitley stvárnil túto legendu viery. Tým ako je Boh schopný a pripravený sa postarať o tých, ktorí mu dôverujú.

Potom som to začal prekladať a titulkovať. Celé mi to zabralo mesiac. Keď som to dokončil, Boh ma zavalil (presne v ten deň) viacnásobným požehnaním. A tak aj ja vydávam svedectvo o tom, že Boh sa postará. O tých, ktorí sú ochotní odtrhnúť sa od materiálneho a veriť, že Boh existuje a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Napíš nám!

Ak ťa táto stránka nejakým spôsobom povzbudila v tvojom kresťanskom živote, daj nám určite vedieť.