AUTORSKÉ PRÁVA

COPYRIGHT

Autorské práva

Duševné vlastníctvo je „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Použitie predmetov duševného vlastníctva vyžaduje súhlas nositeľa práv (autora, majiteľa patentu a pod.), v opačnom prípade dochádza k neoprávnenému použitiu.

Zdroj: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

Ľudskou rečou

Články, ani iné texty, na stránke kazateliaminulosti.sk nie je možné jednoducho zobrať a bez opýtania ich, „na hulváta“, celé alebo čiastočne publikovať na inej webstránke, blogu, diskusnom fóre a podobne.

Ak tak urobíte, ide o nezákonné jednanie.

Šírenie videí a titulkov

Titulky k videám na Youtube kanáli kazateliaminulosti.sk a ani samotné videá nie je možné zobrať a bez opýtania svojvoľne šíriť.

Tým sa myslí najmä reupload na iné Youtube kanály, na Vimeo alebo Wistia kanály a podobné online služby. Rovnako sa tým myslí zdieľanie pomocou služieb uloz.to, cez rôzne cloudové služby (napr. OneDrive, Mega atď.).

Ak tak urobíte, ide o nezákonné jednanie.

Hyperlinky

Čo sa týka odkazov (hyperlinkov), odkazovať na stránku kazateliaminulosti.sk alebo na Youtube kanál kazateliaminulosti.sk na svojej stránke môžete.

Pre viac info k téme hyperlinkov odporúčam prečítať príklady z praxe, č. 6.

Exodus 20:15

Neukradneš!