POVZBUDIŤ

ZNOVUZRODENÝCH

Kazatelia

Kazateľov v dobovom kostýme stvárnil úžasný Doug Whitley. Každá prezentácia má silné evanjelizačné posolstvo a vyzýva k osobnému rastu v kresťanskej viere. Životy týchto mužov zasahujú hľadajúcich a povzbudzujú znovuzrodených, mladých i starých.

Doug Whitley

Doug Whitley vyrastal na východe Severnej Karolíny (USA). Keď mal štyri roky, detskou vierou prišiel ku Kristovi a svoj život oddal Kristovi počas zborovej stanovačky, keď mal sedem. Doug strávil tri letá ako animátor v kresťanskom tábore a dvakrát, na krátky, čas cestoval do Mexika na misijné zájazdy.

Skúsenosť s kresťanskými divadelnými predstaveniami získal ešte počas strednej školy ako člen divadelného tímu, v ktorom pôsobil tri roky. Práve v tomto čase zistil akú má dráma schopnosť zasiahnuť duše a zmeniť srdcia a bol svedkom jej vplyvu na kongregácie.

Doug Whitley dosiahol titul bakalára z rétoriky a titul magistra z dramatickej produkcie. Bol vedúcim oddelenia rétoriky a riaditeľom pre vybrané programy na strednej škole Southside Christian School. Objavil sa v troch kresťanských filmoch a tiež v rôznych televíznych a rozhlasových programoch.

Jeho herecké role zahŕňajú mnoho šejkspírovských a tiež biblických rolí. Doug Whitley je autorom ôsmich kresťanských divadelných hier a spoluautorom veľkonočnej kantáty.

Doug svoju službu (ministry) začal v Auguste 1990 potom ako si zlomil ruky, keď pomáhal kamarátovi s elektroinštaláciou stodoly. Práve počas tohto obdobia Boh posilnil jeho vieru v to, aby začal svoju misijnú službu formou divadelných predstavení na plný úväzok.

Doug, jeho manželka Cheri, ich synovia Doug III. a Charles a ich dcéra Blythe Eryn cestujú spolu veriac, že Pán sa postará o ich potreby. Táto misijná služba ich zaviedla na všetky svetové strany.

(preachersofthepast.com, 2006)

Príslovia 5:6

Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.